O03

مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان

20/000 تومان

برای آنان که می‌خواهند اعمالشان را اصلاح کنند.

 

مقدمه
بحمد الله پس از سال‌ها مطالعه، تحقيق و مشاهده درباره‌ي انواع برنامه‌هاي سير و سلوک، علوم باطني و روحي، تهذيبي و اخلاقي، اکثر فرقه‌هاي مطرح صوفيه‌ي شيعه و عامه، و استخراج نواقص و انحرافات هر يک، سرانجام موفق به تنظيم و ارائه‌ي برنامه‌ي جامع و کاملي مرکب از عقايد و احکام مسلّم اماميه (که عاري از نقايص و انحرافات ساير برنامه‌هاي تربيتي است) شده و آن را «منهاج فردوسيان» ناميديم. «منهاج» يعني راه روشن و «فردوس» نام بهترين جاي بهشت است و «منهاج فردوسيان» يعني راه روشني که مردان و زنان حقيقت‌جو و سعادت‌طلب را به بهشت جاويدان خداوند مي‌رساند.
با دقت در شعار برنامه‌ي تربيتي منهاج فردوسيان، حقايق بسياري آشکار مي‌شود؛ «عمل کردن به واضحات و مسلّمات مکتب شيعه‌ي اثني‌عشري، تنها راه رسيدن به کمال واقعي و سعادت ابدي در ابعاد فردي و اجتماعي در دنيا و آخرت است»

سه رکن تکامل:
رسيدن به کمال و سعادت، سه رکن اساسي دارد؛ 1. استاد کامل و مکمِّل؛ 2. برنامه‌ي کامل، جامع، معتبر و مطمئن؛ 3. همت والا و سعي بليغ. هر يک از اين سه رکن که نباشد، رسيدن به کمال و سعادت، امکان پذير نيست يا به کُندي تمام، صورت خواهد پذيرفت.
آنچه اکنون پيش روي شماست، متن مشروح برنامه‌اي کامل، جامع، معتبر و مطمئن، بلکه به عبارت بهتر: «کامل‌ترين، جامع‌ترين، معتبرترين، مطمئن‌ترين و مفصل‌ترين برنامه‌ي تربيتي براي رسيدن به کمال حقيقي و سعادت ابدي در ابعاد فردي و اجتماعي در دنيا و آخرت» است.
اين برنامه‌ي تربيتي را چند کتاب ديگر، به شرح زير، تکميل مي‌کنند:
1. بهشت و جهنم در منهاج فردوسيان (جهت ايجاد انگيزه در اصحاب منهاج)؛
2. مواعظِ استادانِ منهاج فردوسيان (جهت ايجاد انگيزه در اصحاب منهاج)؛
3. اصولِ استجماع منهاج فردوسيان (جهت معرفي اصولي که منهاج فردوسيان بر آنها استوار است و منابعي که از آنها جمع‌آوری شده است)؛
4. استادِ کامل در منهاج فردوسيان (جهت آشنايي با استادان منهاج فردوسيان ـ عليهم‌السلام ـ و ارائه‌ي اسناد استادي هر يک)؛
5. استنهاجاتي بر مبناي منهاج فردوسيان (جهت پاسخگويي به سؤالات اصحاب منهاج فردوسيان در موضوعات مختلف)
6. جايگاه عمل در منهاج فردوسيان (جهت درمان آنان که معتقدند، بدون عمل هم مي‌شود به درجات عاليه‌ي کمال و سعادت رسيد)
7. جايگاه سيادت در منهاج فردوسيان (جهت درمان بيماري خاص سادات محترم)
قبل از ورود به اين برنامه، قبول دوازده مقدمه‌ي علميه و عبور از پنج حجاب اعتقادي لازم است. مشروح مقدمات علميه و حجاب‌هاي اعتقادي در کتاب «اصولِ استخراجِ منهاجِ فردوسيان» آمده است. بدين ترتيب، مطالعه‌ي آن کتاب، قبل از شروع به مطالعه‌ي اين اثر، الزامي مي‌باشد.

مزاياي نسخه‌ي دوم بر نسخه‌ي اول:
آنچه در نسخه‌ي دوم رخ داد، بدين شرح است:
1. موارد تکراري در قوانين عملي، حذف شد.
2. هر مرحله از قوانين، در داخل طبقات، دسته‌بندي و عنوان‌گذاري شد.
3. کلمات مشکل و سنگين، تا جايي که امکان داشت، به عبارت‌هاي ساده تبديل شد.
4. کلمات مشکل و نامأنوسي که امکان ساده شدن نداشت، در لغت‌نامه‌ي آخر کتاب، توضيح داده شد.
5. برخي قوانين کلي، به قوانين جزئي ولي دقيق‌تر تبديل شد.
6. تمام قانون‌هايي که فقط مستند به فعل استاد بود، حذف گرديد.
7. سعي شد ـ تا حد امکان ـ قانون‌هاي ستاره‌دار، در متن قانون و در بين [کروشه] يا {قلاب} توضيح داده شود.
8. آن دسته از قانون‌هاي ستاره‌داري که مشتمل بر دعا، ذکر يا گزينه‌هاي زيادي بود، در بخش پاياني کتاب، به صورت جداگانه ولي مختصر شرح داده شد تا نياز اصحاب منهاج به مراجعه به ساير کتاب‌ها به حداقل برسد.
9. فهرست مطالب، از حالت اجمالي خارج شده و تفصيلي گرديد که در يافتن قوانين مورد نظر، بسيار راهگشاست.
10. قانون‌هايي که به دو يا چند عنوان مربوط مي‌شد، بدون تکرار شماره، در ذيل تمام عنوان‌ها تکرار شد تا اگر کسي قصد استفاده‌ي موضوعي از اين برنامه را داشت، به سادگي برايش امکان داشته باشد. مشخصه‌ي اين قانون‌ها، علامت ستاره به جاي شماره‌ي سريال در موارد تکراري است.
11. قوانيني که به صورت مجزا در آخر ساير قوانين آمده بود (مانند قوانين حج و عمره، قوانين بانوان، قوانين رجب و قوانين جمعه)، در جاي خود و در ميان ساير قوانين قرار گرفت.
12. فهرستي اجمالي از منابع و مآخذي که اين قواعد از آنها استخراج شده است، به آخر کتاب افزوده شد.
13. تمام موارد حرمت وضعي، حذف شد و به صورت قاعده‌ي تکميلي در قواعد نظري تکميلي، بيان گرديد.
14. اول هر طبقه با عبارت کوتاهي از «زيارت آل ياسين» زينت يافت.

بايد توجه داشت که کتاب حاضر، مانند نسخه‌ي اول، بدون ذکر مستندات و توضيحات است يعني فقط حاوي قوانين عملي بوده و هيچ يک از مستندات و توضيحات (جهت رعايت اختصار) در آن ذکر نشده است. اميد است متن کامل اين کتاب (که همراه با ذکر کامل مستندات هر يک مي‌باشد) در آينده‌ي نزديک، انتشار يابد.
اين نسخه شامل 3100 قانون و 1327 تکرار است که مجموعاً (قوانين اصلي و تکرارش) به عدد 4427 قانون رسيده است.

روش استفاده از برنامه:
پس از اين که قواعد نظري پايه،‌ تکميلي و تجملي را از کتاب «مجموعه‌ي قواعد نظري منهاج فردوسيان» فرا گرفته و معتقد شديد،‌ اکنون نوبت به استفاده از اين کتاب مي‌رسد. براي استفاده‌ي درست از اين کتاب، لازم است مراحل را بر طبق چيدمان زير طي نماييد.
توجه داشته باشيد، همين دستور العمل در اول هر يک از مراحل نيز آمده است.
1 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي اول (صفحه‌ي 38). هر يک از اين قوانين را که مربوط به شما مي‌شود ولي آن را انجام نمي‌دهيد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و سعي کنيد هيچوقت ترک نشود. اگر مطمئن هستيد که اين قوانين را به خوبي رعايت مي‌کنيد، مي‌توانيد به مرحله‌ي بعد برويد.
2 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي دوم (صفحه‌ي 39 تا 43). هر يک از قوانين اين مرحله را که مربوط به شما مي‌گردد و مرتکب آن مي‌شويد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و از اين به بعد سعي کنيد هيچوقت انجام ندهيد. قبل از خواب شب به سراغ جدول محاسبه برويد و چنانچه در شبانه‌روز گذشته حتي يکبار مرتکب آن شده‌ايد، خانه‌ي مربوط به آن روز را سياه کنيد؛ سپس از خداي بزرگ صادقانه عذرخواهي نماييد و تصميم بگيريد هيچوقت آن کار را تکرار نکنيد. آخر هر ماه، روزهايي که با انجام دادن آن کارِ ممنوع، سياه کرده‌ايد را بشماريد. توجه داشته باشيد تا زماني که شمارگان ماهيانه به صفر نرسد، آن قانون را در جدول محاسبه نگه داريد.
3 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي سوم (صفحه‌ي 44 تا 53). هر يک از اين قوانين را که مربوط به شما مي‌شود ولي آن را انجام نمي‌دهيد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و سعي کنيد هيچوقت ترک نشود. قبل از خواب شب به سراغ جدول محاسبه برويد و چنانچه در شبانه‌روز گذشته زمينه‌ي انجام آن کار فراهم شد ولي شما بدون عذر، آن را انجام نداديد، خانه‌ي مربوط به آن روز را سياه کنيد؛ سپس از خداي بزرگ صادقانه عذرخواهي نماييد و تصميم بگيريد هيچوقت آن کار را ترک نکنيد. آخر هر ماه، روزهايي که با انجام ندادن آن کار ضروري، سياه کرده‌ايد را بشماريد. توجه داشته باشيد تا زماني که شمارگان ماهيانه به صفر نرسد، آن قانون را در جدول محاسبه نگه داريد.
4 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي چهارم (صفحه‌ي 54 تا 71). هر يک از اين قوانين را که مربوط به شما مي‌گردد و مرتکب آن مي‌شويد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و از اين به بعد سعي کنيد هيچوقت انجام ندهيد. قبل از خواب شب به سراغ جدول محاسبه برويد و چنانچه در شبانه‌روز گذشته حتي يکبار مرتکب آن شده‌ايد، خانه‌ي مربوط به آن روز را سياه کنيد؛ سپس از خداي بزرگ صادقانه عذرخواهي نماييد و تصميم بگيريد هيچوقت آن کار را تکرار نکنيد. آخر هر ماه، روزهايي که با انجام دادن آن کار ممنوع، سياه کرده‌ايد را بشماريد. توجه داشته باشيد تا زماني که شمارگان ماهيانه به صفر نرسد، آن قانون را در جدول محاسبه نگه داريد.
5 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي پنجم (صفحه‌ي 72 تا 79). هر يک از اين قوانين را که مربوط به شما مي‌شود ولي آن را انجام نمي‌دهيد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و سعي کنيد هيچوقت ترک نشود. قبل از خواب شب به سراغ جدول محاسبه برويد و چنانچه در شبانه‌روز گذشته زمينه‌ي انجام آن کار فراهم شد ولي شما بدون عذر، آن را انجام نداديد، خانه‌ي مربوط به آن روز را سياه کنيد؛ سپس از خداي بزرگ صادقانه عذرخواهي نماييد و تصميم بگيريد هيچوقت آن کار را ترک نکنيد. آخر هر ماه، روزهايي که با انجام ندادن آن کار ضروري، سياه کرده‌ايد را بشماريد. توجه داشته باشيد تا زماني که شمارگان ماهيانه به صفر نرسد، آن قانون را در جدول محاسبه نگه داريد.
6 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي ششم (صفحه‌ي 80 تا 84). هر يک از اين قوانين را که مربوط به شما مي‌گردد و مرتکب آن مي‌شويد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و از اين به بعد سعي کنيد هيچوقت انجام ندهيد. قبل از خواب شب به سراغ جدول محاسبه برويد و چنانچه در شبانه‌روز گذشته حتي يکبار مرتکب آن شده‌ايد، خانه‌ي مربوط به آن روز را سياه کنيد؛ سپس از خداي بزرگ صادقانه عذرخواهي نماييد و تصميم بگيريد هيچوقت آن کار را تکرار نکنيد. آخر هر ماه، روزهايي که با انجام دادن آن کار ممنوع، سياه کرده‌ايد را بشماريد. توجه داشته باشيد تا زماني که شمارگان ماهيانه به صفر نرسد، آن قانون را در جدول محاسبه نگه داريد.
7 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي هفتم (صفحه‌ي 85 تا 121). هر يک از اين قوانين را که احساس مي‌کنيد با توان جسمي و روحي شما مناسب است و فرصت و نشاط انجام دادنش را داريد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و تا زماني که شور و شوق انجامش را داريد، انجام دهيد. در هر مرحله که احساس کرديد اشتياق لازم را به هر دليل نداريد، از ادامه‌ي عمل دست بکشيد ولي منتظر فراهم شدن حال و فرصت باشيد تا دوباره انجام دادن را از سر بگيريد.
8 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي هشتم (صفحه‌ي 123 تا 141). هر يک از اين قوانين را که احساس مي‌کنيد آمادگي روحي براي ترک کردنش داريد، در جدول محاسبه قرار دهيد و تا زماني که آمادگي روحي‌تان بجاست، ترک نماييد.
9 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي نهم (صفحه‌ي 142 تا 215). هر يک از اين قوانين را که احساس مي‌کنيد با توان جسمي و روحي شما مناسب است و فرصت و نشاط انجام دادنش را داريد، در جدول محاسبه، يادداشت کنيد و تا زماني که شور و شوق انجامش را داريد، انجام دهيد. در هر مرحله که احساس کرديد اشتياق لازم را به هر دليل نداريد، از ادامه‌ي عمل دست بکشيد ولي منتظر فراهم شدن حال و فرصت باشيد تا دوباره انجام دادن را از سر بگيريد.
10 ـ مطالعه‌ي قوانين مرحله‌ي دهم (صفحه‌ي 216 تا 236). هر يک از اين قوانين را که احساس مي‌کنيد آمادگي روحي براي ترک کردنش داريد، در جدول محاسبه قرار دهيد و تا زماني که آمادگي روحي تان بجاست، ترک نماييد.

«وَ مَن يطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئِک مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاء وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِک رَفِيقًا»
و کسانى که از خدا و پيامبر اطاعت کنند، در زمره کسانى خواهند بود که خدا ايشان را گرامى داشته [يعنى‏] با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه رفقاي خوبي هستند» (سوره‌ي نساء، آيه‌ي 69)

فهرست اين کتاب را از اينجا ببينيد