حاج فردوسی کیست؟

ایشان سال‌ها به جستجوی راهی برای رسیدن به کمال و سعادت بودند. با بزرگان و صاحب‌نامان عرفان و سیر و سلوک، مجالست‌ها کردند و آثار بسیاری در این باره مطالعه نمودند ولی به نتیجه‌ای نرسیدند. ثمره‌ی این جستجوها،‌ آشنا شدن ایشان با کمبودها و بیش‌بودهای برنامه‌های مختلف تربیتی و طریقه‌های مختلف عرفانی بود.
سپس به جریان اصیل حوزه‌های علمیه‌ی شیعه پیوسته و عمل به واضحات و مسلمات احکام عملی اسلام، در سایه‌ی اعتقاد به مسلّمات و محکمات عقاید امامیه را راهی مطمئن برای رسیدن به تکامل دنیوی و اخروی یافتند.
ایشان اعتقاد یافتن به واضحات و مسلمات اعتقادی و عمل کردن به واضحات و مسلمات احکام عملی را روش تربیتی خود برگزیدند و تلاش نمودند با سامان دادن به واضحات اعتقادی تشیع دوازده‌امامی و واضحات فقهی آن، برنامه‌ای مدون و قابل درک برای جویندگان کمال و سعادت ارائه نمایند. ایشان نظام تربیتی خود را «منهاج فردوسیان» نامیدند.

از ایشان تا کنون، چند کتاب در تبیین همین روش تربیتی ـ همراه با پرداختن به جزئیات آن ـ منتشر شده است. ایشان را کلمات قصاری است که تماماً مربوط به مباحث تربیتی و نظام تربیتی «منهاج فردوسیان» است.

ایشان پیروان «منهاج فردوسیان» که «اصحاب منهاج فردوسیان» خوانده می‌شوند را از مجادله با کسانی که روش ایشان را نمی‌پسندند، برحذر می‌دارند.

از آثار ایشان، دوبیتیِ مشهوری است که در آن، با صراحت، آمدن «منهاج فردوسیان» را پایان عصر درخشندگی «عرفان» و «تصوف» بیان می‌کنند؛

بر گوش جان نوای خوش «حاج» می‌رسد       *    گویـــا ردای اطلــــس و دیــــباج می‌رســــد

«عرفان» تمام گشت و «تصوف» به سر رسید    *   اینــک لــوای «حضرت منهاج» می‌رســـد

برای آشنایی بیشتر با ایشان، به آدرس‌های زیر مراجعه نمایید:

hajferdowsi.ir

hajferdowsi.andishvaran.ir

مژده

تمام محصولات این فروشگاه

با نود درصد تخفیف عرضه می‌شود.

بشتابید!